Pešo

Opravy chodníkov

Pri komplexných rekonštrukciách komunikácií v meste bývajú ich samozrejmou súčasťou aj opravy chodníkov. Ak je treba, robíme aj menšie lokálne zásahy, mnohé z nich na základe vašich podnetov, ktoré nám posielate cez portál Odkazprestarostu.sk. Aj vďaka vám je naše mesto krajšie a bezpečnejšie. 

Prečítajte si viac o opravách chodníkov

Bezbariérovosť

Bezbariérovosť sa na prvý pohľad týka len ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, teda osôb s pohybovým, zrakovým, sluchovým alebo mentálnym postihnutím, seniorov, tehotných žien či rodičov s kočíkmi či detí vo veku do troch rokov. Táto skupina je široká a zahŕňa približne tretinu populácie.

Ak sa však zamyslíme hlbšie, uvedomíme si, že v priebehu života sa každý z nás dostáva do obdobia, kedy potrebuje bezbariérové prostredie – či už ako dieťa, rodič alebo senior. Aj v situáciách po úraze, príp. pri cestovaní s objemnými batožinami bezbariérové prostredie veľmi oceníme.

Mesto Trnava od roku 2008 realizuje v spolupráci s občianskym združením Klub vozičkárov v Trnave a s Úniou nevidiacich a slabozrakých projekt Bezbariérové mesto, zámerom ktorého je systematicky vytvárať podmienky na nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území Trnavy. Bezbariérové úpravy verejného priestranstva sa týkajú aj hromadnej dopravy, pešej dopravy, prístupnosti verejných budov, informovanosti i ponuky voľnočasových aktivít. Bezbariérové prostredie zvyšuje komfort života v meste pre všetkých jeho obyvateľov a návštevníkov.

Pozrite si mapu bezbariérovosti mesta

Mestská autobusová doprava

Mestskú autobusovú dopravu v Trnave prevádzkuje spoločnosť ARRIVA Trnava. V rámci mesta jazdí trinásť liniek MAD s ročným výkonom viac než milión kilometrov. 

Súčasťou novej zmluvy s dopravcom, ktorá vzišla z verejného obstarávania začiatkom roka 2021, je aj zakúpenie 34 nových autobusov. ARRIVA ešte v tomto roku zaradí do prevádzky sedemnásť nových vozidiel, ktoré budú svojimi parametrami poskytovať vyšší štandard cestovania. Zvyšných sedemnásť bude v súlade so stanovenými štandardmi vybavených dodatočne a v rámci druhej etapy obnovy vozového parku budú v roku 2026 vymenené na nové. Kompletná modernizácia autobusov sa tak zrealizuje v priebehu piatich rokov.

Nové nízkopodlažné autobusy s normou Euro 6 sú vybavené klimatizáciou a informačnými LCD panelmi a v každom z nich sa bude dať bezplatne pripojiť na wifi. Okrem toho sa v autobusoch nachádza kamerový systém, radič svetelnej riadenej križovatky, automatické počítadlo cestujúcich, názvy zastávok hlási akustický informačný systém. Imobilným cestujúcim a rodičom s kočíkmi bude k dispozícii mechanická výklopná plošina a na komunikáciu s vodičom poslúžia tlačidlá STOP, DVERE, INVALID a ALARM s popisom aj v Braillovom písme.

Pozrite si mapu zastávok MAD v Trnave

Aktuálne informácie a cestovné poriadky nájdete na webstránke arriva.sk/trnava

Aktivity pre chodcov a bežcov

Keď hovoríme o pešom pohybe v rámci mesta, nedá sa nespomenúť aj voľnočasové aktivity, hoci súvisia viac so športom než s dopravou. Pre tých, čo sa radi prejdú vychádzkovým tempom, milovníkov svižného nordic-walkingu aj priaznivcov behu je v Trnave dosť možností, kde nazbierať svoj denný limit krokov či kilometrov. 

Okrem klasických trás naprieč mestom môžete vyskúšať napríklad aj náučné chodníky. Poprechádzať sa v prírode a ešte sa pri tom aj niečo nové dozvedieť? To znie fajn. Takto príjemne môžete stráviť voľný čas v troch lokalitách:

Náučný chodník v Kamennom mlyne vás prevedie lužným lesíkom a odhalí vám jeho tajomstvá. Na šiestich náučných tabuliach sa zoznámite s tamojším ekosystémom, zistíte, čo je to mokraď a naučíte sa základné informácie o pôde a organizmoch žijúcich v nej. Druhy rastlín a živočíchov skúmaných ekosystémov sú tu spracované vo forme fenologického kalendára (ak neviete, čo to je, mali by ste sa tam ísť pozrieť). Na informačných tabuliach nájdete tiež rôzne experimentálne úlohy, ktoré váš pobyt v prírode určite spestria. 

Lesík na Štrkoch sa roku 2019 zmenil zo zanedbanej lokality, kam sa vyvážal stavebný odpad, na príjemné miesto s jazierkom, lavičkami a miestom na grilovanie. Príbeh jeho premeny vám rozpovie jedna z tamojších infotabúľ, ďalšie hovoria o dôležitosti vodozádržných opatrení v krajine, biodiverzite, zásadách správania v prírode a dobe rozkladu rôznych materiálov. cestou po tomto ekologicky ladenom náučnom chodníku môžete pozorovať obyvateľov hmyzích domčekov a búdok pre netopiere, ktoré sa tu nachádzajú. 

Tretí náučný chodník v Trnave sa skrýva v Bývalej botanickej záhrade na Botanickej ulici. Pod korunami stromov najrôznejších druhov sa dozviete sa viac o ich pôvode, o revitalizácii záhrady aj kompostovaní. Bývalú botanickú záhradu spravuje Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave s pomocou dobrovoľníkov.

Pre tých, ktorí z chôdze radšej prechádzajú do behu, budujeme nové bežecké dráhy v AŠK Slávia, pribudne ich až 1 200 metrov. Bežecká komunita má v Trnave silnú základňu a nové možnosti určite potešia. A ten, pre koho je beh po našej rovnej Trnave už príliš ľahký, bude môcť onedlho v areáli Slávie vyskúšať špeciálnu šikmú bežeckú dráhu. Okrem behania do kopca ponúkne aj celú škálu behu do schodov rôznych sklonov a veľkostí. 

Vykročiť, resp. vybehnúť z rutiny sa dá aj na rôznych podujatiach zameraných na tento druh pohybu. Pravidelný nordic walking, pochody seniorov počas Dní zdravia či rôzne bežecké aktivity sú pravidelným spestrením športového života v Trnave.