Potrebujete parkovací lístok?

Cez webovú aplikáciu DataMesta.trnava.sk zaplatíte parkovné
rýchlo a jednoducho.

Chcem parkovací lístok

Sprievodca výberu parkovacej karty

Máte trvalý pobyt v Trnave?
Máte elektromobil?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Máte v Zóne A trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Na aké obdobie chcete parkovaciu kartu vydať?

Karta pre vás

Parkujete v meste pravidelne?

Pri dlhodobom parkovaní sa vám oplatí zakúpiť si parkovaciu kartu. Stačí sa zaregistrovať na DataMesta.trnava.sk a poslať online žiadosť.

Chcem parkovaciu kartu

Sprievodca výberu parkovacej karty

Máte trvalý pobyt v Trnave?
Máte elektromobil?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Máte v Zóne A trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Na aké obdobie chcete parkovaciu kartu vydať?

Karta pre vás

Mapa spoplatnených zón

Zóna A (centrum mesta) | Zóna B (záchytné a návštevnícke zóny) | zóny D (širšie centrum) |
Zóna C (pri mestskej poliklinike) | zóny R (sídliská) | zóny H (lokality s rodinnými domami)

Mapa parkovacích zón v Trnave

Kliknutím na obrázok otvoríte online Google mapu

Doby spoplatnenia

zóna doba spoplatnenia
A

po – pia: 8.00 – 22.00 h

so – ne: 12.00 – 22.00 h

A1 po – ne: 0.00 – 24.00 h
B po – ne: 8.00 – 22.00 h
C po – pia: 7.00 – 19.00 h
D1 – 2 po – ne: 8.00 – 22.00 h
H1 – 13 po – pia: 8.00 – 18.00 h
R5 po – pia: 8.00 – 18.00 h
R1 – 17 (okrem R5) po – ne: 0.00 – 24.00 h

Sadzobník úhrad za parkovanie

zóna sadzba
za 1 hod.
na DataMesta
sadzba
za 1 hod.
v park. automate
sadzba
za 1 hod.
cez SMS
*maximálna sadzba
za kalendárny deň
A, A1 2 € 2 € 2,20 € 12 €
B 0,60 € 0,60 € 0,80 € 4 €
C  – 1. hodina: 0 €

2. hodina: 0,50 €

každá ďalšia hodina: 1 €

 –
D1 – 2 1 € 1 € 1,20 € 8 €
H1 – 13 0,60 € 0,60 € 0,80 € 4 €
R5 0,50 € 0,60 € 0,70 € 4 €
R1 – 4,

R6 – 7

0,90 € 1 € 1,10 € 8 €
R9 – 17 1 € 1 € 1,20 € 8 €

*iba v prípade úhrady cez webovú aplikáciu DataMesta alebo v parkovacom automate

Ceny parkovacích kariet (PK)

Celomestské parkovacie karty

Parkovacia karta (PK) ročná 6-mesačná 3-mesačná
PK EKO 15 €
PK TRNAVČAN 400 € 240 € 140 €
PK TRNAVA 800 € 480 € 280 €
PK AMBULANT 15 €
Predplatený čas parkovania počas 365 dní 50 hod. 100 hod. 200 hod.
PK ABONENT 1 90 € 180 € 360 €
PK ABONENT 2 40 € 80 € 160 €

Predplatený čas parkovania PK ABONENT je možné čerpať v 15-minútových časových intervaloch.

Parkovacie karty pre zóny

zóna PK NÁVŠTEVA ZÓNY ročná PK REZIDENT ZÓNY č.1 ročná PK REZIDENT ZÓNY č.2 ročná PK ZÓNY ročná PK ZÓNY 6-mesačná PK ZÓNY 3-mesačná
A, A1 1 € 1 € 99 €
B 400 € 240 € 140 €
C
D1-2
H1-13,
R5
1 € 1 € 99 €

200 €*

300 €

120 €*

180 €

 70 €*

100 €

R1-17
(okrem R5)
1 € 1 € 99 €

300 €*

600 €

180 €*

360 €

100 €*

220 €

*cena platí iba pre rezidenta mesta, teda občana s trvalým pobytom v Trnave

Časové intervaly pri jednotlivých formách úhrad

zóna ÚHRADA VO WEBOVEJ APLIKÁCII DATAMESTA*
A, A1 0,50 € za každých začatých 15 minút parkovania
B
H1 – 13
0,30 € za každých začatých 30 minút parkovania
R5 0,25 € za každých začatých 30 minút parkovania
R1 – 4,
R6 – 7
0,45 € za každých začatých 30 minút parkovania
D1 – 2,
R
9 – 17
0,50 eura za každých začatých 30 minút parkovania

*Adresa webovej aplikácie je DataMesta.trnava.sk

zóna ÚHRADA V PARKOVACOM AUTOMATE
A, A1

Platba bankomatovou kartou

1 € za prvých začatých 30 minút parkovania

0,50 € za každých ďalších začatých 15 minút parkovania

Platba v hotovosti (mincami)

1 € za prvých začatých 30 minút parkovania

každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalšie 3 minúty parkovania

B, R5,

H1 – 13

Platba bankomatovou kartou

0,60 € za prvú začatú hodinu parkovania

0,30 € za každých ďalších začatých 30 minút parkovania

Platba v hotovosti (mincami)

0,60  € za prvú začatú hodinu parkovania

každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 10 minút parkovania

D1 – 2, R1 – 17

(okrem R5)

Platba bankomatovou kartou

1 € za prvú začatú hodinu parkovania

0,50 € za každých ďalších začatých 30 minút parkovania

Platba v hotovosti (mincami)

1 € za prvú začatú hodinu parkovania

každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania

zóna SMS ÚHRADA
A, A1 2,20 € za každú začatú hodinu parkovania
B,

H1 – 13

0,80 € za každú začatú hodinu parkovania
R5 0,70 € za každú začatú hodinu parkovania
R1 – 4,

R6 – 7

1,10 € za každú začatú hodinu parkovania
D1 – 2,

R9 – 17

1,20 € za každú začatú hodinu parkovania

*SMS pošlite na číslo 2200 v tvare TTzóna EČV počet hodín (napr. TTA TT123XY 2)

Územná (zónová) platnosť parkovacích kariet (PK) pre zóny

PK REZIDENT ZÓNY,
PK NÁVŠTEVA ZÓNY
a PK ZÓNY
umožňuje parkovať
v nasledovných zónach:
A A, A1, B, D1-2
A1 A, A1, B
B B
H1 H1, B
H2 H2, H3, B
H3 H2, H3, B
H5 H5, B
H6 H6, B
H7 H7, B
H8 H8, H9, H10, B
H9 H8, H9, H10, B
H10 H8, H9, H10, B
H11 H11, H12, B
H12 H11, H12, B
H13 H13, B
R1 R1, R2, B, D1
R2 R1, R2, R3, R6, B
R3 R2, R3, R6, B, **C
R4 R4, R5, B, D2
R5 R5, B, *R4
R6 R2, R3, R6, B
R7 R7, R15, H7, B
R9 R9, R10, H9, B
R10 R10, R9, H10, B
R11 R11, B
R12 R12, H12, B
R13 R13, H13, B
R14 R14, B
R15 R7, R15, R5, B
R16 R16, B
R17 R17, B

*platí iba pre parkovacie karty REZIDENT ZÓNY a NÁVŠTEVA ZÓNY
**platí iba pre PK REZIDENT ZÓNY

Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY platná pre akúkoľvek zónu umožňuje okrem územnej (zónovej) platnosti uvedenej v tabuľke aj bezplatné parkovanie v zónach označených písmenom D, H alebo R a to jedenkrát počas kalendárneho dňa na dobu najviac 30 minút.

V prípade, ak sa rozhodne držiteľ parkovacej karty REZIDENT ZÓNY parkovať v inej zóne ako v tej, pre ktorú je parkovacia karta platná na neobmedzený čas v zmysle tabuľky, je povinný najneskôr ihneď po zastavení vozidla na platenom parkovacom mieste prostredníctvom webovej aplikácie zaregistrovať začatie parkovania. Pokiaľ tak neurobí alebo vozidlo parkuje na platenom parkovacom mieste dlhšie než 30 minút, vozidlo parkuje bez zaplatenej úhrady za parkovanie.

Iné poplatky

Dočasná zmena EČV 2x počas platnosti parkovacej karty na 14 dní zdarma
Trvalá zmena údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5 €
Vydanie náhradného parkovacieho lístka v zóne so závorovými systémami 10 €

Ako zaplatiť parkovné

Spôsoby platby za parkovanie sú štyri: