Potrebujete parkovací lístok?

Cez webovú aplikáciu DataMesta.trnava.sk si môžete kúpiť parkovací lístok rýchlo, jednoducho a za najvýhodnejšiu cenu (oproti SMS a parkovacím automatom).

Kúpiť lístok za výhodnú cenu

Sprievodca výberu parkovacej karty

Máte trvalý pobyt v Trnave?
Máte elektromobil?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Máte v Zóne A trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Na aké obdobie chcete parkovaciu kartu vydať?

Karta pre vás

Parkujete v meste pravidelne?

Pri dlhodobom či pravidelnom státí v spoplatnených zónach sa vám oplatí zakúpiť si parkovaciu kartu. Stačí sa zaregistrovať na DataMesta.trnava.sk a poslať online žiadosť.

Kúpiť parkovaciu kartu online

Sprievodca výberu parkovacej karty

Máte trvalý pobyt v Trnave?
Máte elektromobil?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Máte v Zóne A trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Na aké obdobie chcete parkovaciu kartu vydať?

Karta pre vás

Mapa spoplatnených zón

Cenník parkovania

Celomestské parkovacie karty
Parkovacia karta EKO ročná 15
Parkovacia karta TRNAVA ročná 600
Parkovacia karta TRNAVA 6-mesačná 360
Parkovacia karta TRNAVA 3-mesačná 210
Parkovacia karta TRNAVČAN ročná 400
Parkovacia karta TRNAVČAN 6-mesačná 240
Parkovacia karta TRNAVČAN 3-mesačná 140
Zmena EČV – resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5 €
Celomestská parkovacia karta počas doby jej platnosti umožňuje dočasné parkovanie vozidla s uvedeným EČV na voľnom platenom parkovacom mieste vo všetkých zónach s voľným vjazdom (t. j. mimo parkovacích miest so závorovým systémom).

Pridať do porovnania

Zóna A

 • Františkánska
 • Štefánikova
 • Horné Bašty
 • Pekárska
 • Hviezdoslavova
 • Hornopotočná
 • Univerzitné námestie
 • Invalidská
 • Jerichová
 • Jeruzalemská
 • Jána Hollého
 • Námestie sv. Mikuláša
 • Kapitulská
 • Halenárska
 • Dolné Bašty
 • Športová
 • Paulínska
 • Dolnopotočná
 • Trhová
 • Zelený rínok
 • Veselá
 • Antona Malatinského
 • Orolská
 • Rázusova
 • Námestie SNP
 • Andreja Žarnova
 • Strelecká
 • Vajanského
 • Námestie kráľovnej Konštancie
 • Radlinského
 • Hlboká (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 398
 • Múzejné námestie
 • Haulíkova
 • Mikuláša Schneidera-Trnavského
 • Trojičné námestie
 • Hlavná
 • Zámočnícka
 • Divadelná
 • Michalská
 • Stará ulica
 • Hradobná ulička
 • Tŕnitá ulička
 • Zelený kríčok

Zobraziť všetky ulice

Zóna A je zónou s voľným vjazdom. 

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až piatok: 8.00 – 18.00 h
 • sobota, nedeľa, štátny sviatok, deň pracovného pokoja: bezplatne
Zóna A
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každých 15 minút parkovania vozidla 0,30
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvých začatých 30 minút parkovania vozidla
0,70
 • každých dalších začatých 15 minút parkovania vozidla
0,35
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvých začatých 30 minút parkovania vozidla
0,70
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre časový úsek rovnajúci sa 1/14 hodiny parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTA EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,60
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY A 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY A 2. na byt ročná 99
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte
počas jej platnosti
5
Zaplatená úhrada pre Zónu A umožňuje parkovanie vozidla v Zóne A aj v Zóne B.

Pridať do porovnania

Zóna B

 • Kollárova v úseku od križovatky Hlboká/Sladovnícka/Spartakovská po križovatku Hospodárska/Dohnányho
 • Kollárova (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými  číslami registra „C“ 6380/3, 6381, 6382 a 6383
 • Hospodárska (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými  číslami registra „C“ 8802 a 8796/1
 • Hospodárska (parkovisko) na pozemku s parcelným  číslom registra „C“ 8796/1
 • Zelený kríčok
 • Šrobárova
 • Rybníková na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 3546/1, 3547/1 a 3547/3
 • Parkovisko medzi Dohnányho a Andreja Žarnova na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 7137/7,  7171/3, 7171/4 a 7173
 • Spartakovská (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 5671/124 
 • Spartakovská (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 5671/162
 • Spartakovská (pozdĺžne parkovacie miesta na okrajoch komunikácie) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 5671/92
 • Starohájska (parkovacie miesta v dotyku s cestou v úseku od križovatky Hlboká/Starohájska po križovatku Starohájska/V. Clementisa)
 • Tehelná (parkovacie miesta pod budovou polikliniky)
 • V jame (parkovisko pri Okresnom riaditeľstve PZ SR)
 • Jána Bottu (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 1642
 • Hospodárska (parkovisko so šikmým státím) pri predajni Lidl a čerpacej stanici OMV v úseku od križovatky Hospodárska/Terézie Vansovej po križovatku Hospodárska/Rybníková
 • časť Ulice Vladimíra Clementisa

Zobraziť všetky ulice

Zóna B je zónou s voľným vjazdom. 

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až piatok: 8.00 – 18.00 h
 • sobota, nedeľa, štátny sviatok, deň pracovného pokoja: bezplatne
Zóna B
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú hodinu parkovania 0,20
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • každá začatá hodina parkovania vozidla
0,30
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
0,30
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 20 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTB EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 0,40
Parkovacia karta ZÓNY B rezident mesta ∙ ročná 50
Parkovacia karta ZÓNY B rezident mesta ∙ 6 mesačná 30
Parkovacia karta ZÓNY B rezident mesta ∙ 3 mesačná 20
Parkovacia karta ZÓNY B nie rezident mesta ∙ ročná 200
Parkovacia karta ZÓNY B nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 120
Parkovacia karta ZÓNY B nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 70
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY B 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY B 2. na byt ročná 99
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre zónu B umožňuje parkovanie vozidla iba v Zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY B je možné vydať iba rezidentovi Zóny B s trvalým alebo prechodným pobytom na Kollárovej 16, 22, 23, 32, 33 a 34, Šrobárovej, Rybníkovej, Hospodárskej č. 63 až 95 a Ulici Jána Bottu č. 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66, 68, 70, 72, 72A a 74.

Pridať do porovnania

Zóna C

 • Starohájska (pri Mestskej poliklinike)

Zóna C je zónou so závorovým systémom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až piatok: 8.00 – 16.00 h
 • sobota, nedeľa, štátny sviatok, deň pracovného pokoja: bezplatne
Zóna C
Úhrada v parkovacom automate
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
bezplatne
 • druhá začatá hodina parkovania vozidla
0,20
 • každá ďalšia začatá hodina parkovania vozidla
0,50
Parkovacia karta ZÓNY C  ročná 200
Parkovacia karta ZÓNY C 6-mesačná 120
Parkovacia karta ZÓNY C 3-mesačná 70
Vydanie náhradného výstupného žetónu 10
Vydanie duplikátu parkovacej karty 10
Zaplatená úhrada pre Zónu C umožňuje parkovanie vozidla iba v Zóne C.

Pridať do porovnania

Zóna R1

 • Ľudmily Podjavorinskej
 • B. S. Timravy
 • Sladovnícka 4 – 12

Zóna R1 je zónou s voľným vjazdom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až nedeľa: 0.00 – 24.00 h
Zóna R1
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú polhodinu parkovania 0,45
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • každých ďalších začatých 30 minút parkovania vozidla
0,50
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTR1 EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,10
Parkovacia karta ZÓNY R1 rezident mesta ∙ ročná 300
Parkovacia karta ZÓNY R1 rezident mesta ∙ 6-mesačná 180
Parkovacia karta ZÓNY R1 rezident mesta ∙ 3-mesačná 100
Parkovacia karta ZÓNY R1 nie rezident mesta ∙ ročná 400
Parkovacia karta ZÓNY R1 nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 240
Parkovacia karta ZÓNY R1 nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 140
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R1 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R1 2. na byt ročná 99
Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R1 ročná 1
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre Zónu R1 umožňuje parkovanie vozidla v Zóne R1 aj v Zóne R2 a Zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R1 je možné vydať iba rezidentovi Zóny R1 s trvalým alebo prechodným pobytom na Ulici Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovníckej č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Pridať do porovnania

Zóna R2

 • vnútrobloky na Spartakovskej

Zóna R2 je zónou s voľným vjazdom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až nedeľa: 0.00 – 24.00 h
Zóna R2
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú polhodinu parkovania 0,45
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • každých ďalších začatých 30 minút parkovania vozidla
0,50
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTR2 EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,10
Parkovacia karta ZÓNY R2 rezident mesta ∙ ročná 300
Parkovacia karta ZÓNY R2 rezident mesta ∙ 6-mesačná 180
Parkovacia karta ZÓNY R2 rezident mesta ∙ 3-mesačná 100
Parkovacia karta ZÓNY R2 nie rezident mesta ∙ ročná 400
Parkovacia karta ZÓNY R2 nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 240
Parkovacia karta ZÓNY R2 nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 140
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R2 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R2 2. na byt ročná 99
Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R2 ročná 1
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre zónu R2 umožňuje parkovanie vozidla v zóne R2 aj v Zóne R1, Zóne R3, Zóne R6 a v Zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R2 je možné vydať iba rezidentovi Zóny R2 s trvalým alebo prechodným pobytom na Spartakovskej ulici.

Pridať do porovnania

Zóna R3

 • Tehelná ulica
 • V jame
 • časť Hlbokej ulice
 • časť Bučianskej ulice

Zóna R3 je zónou s voľným vjazdom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až nedeľa: 0.00 – 24.00 h
Zóna R3
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú polhodinu parkovania 0,45 €
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • každá začatá polhodina parkovania vozidla
0,50
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTR3 EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,10
Parkovacia karta ZÓNY R3 rezident mesta ∙ ročná 300
Parkovacia karta ZÓNY R3 rezident mesta ∙ 6-mesačná 180
Parkovacia karta ZÓNY R3 rezident mesta ∙ 3-mesačná 100
Parkovacia karta ZÓNY R3 nie rezident mesta ∙ ročná 400
Parkovacia karta ZÓNY R3 nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 240
Parkovacia karta ZÓNY R3 nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 140
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R3 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R3 2. na byt ročná 99
Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R3 ročná 1
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre Zónu R3 umožňuje parkovanie vozidla v Zóne R3 aj v Zóne R2, Zóne R6 a v Zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R3 je možné vydať iba rezidentovi zóny R3 v zmysle prílohy č. 1 VZN č. 581 a rezidentovi mesta s trvalým alebo prechodným pobytom na Starohájskej a Ulici Vladimíra Clementisa 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31.

Pridať do porovnania

Zóna R4

 • Hospodárska
 • Hodžova
 • Kalinčiakova
 • časť Ulice Ferka Urbánka
 • časť Ulice Andreja Sládkoviča
 • časť Študentskej ulice
 • časť Ulice Juraja Fándlyho

Zóna R4 je zónou s voľným vjazdom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až nedeľa: 0.00 – 24.00 h
Zóna R4
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú polhodinu parkovania 0,45 €
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • každá začatá polhodina parkovania vozidla
0,50
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTR4 EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,10
Parkovacia karta ZÓNY R4 rezident mesta ∙ ročná 300
Parkovacia karta ZÓNY R4 rezident mesta ∙ 6-mesačná 180
Parkovacia karta ZÓNY R4 rezident mesta ∙ 3-mesačná 100
Parkovacia karta ZÓNY R4 nie rezident mesta ∙ ročná 400
Parkovacia karta ZÓNY R4 nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 240
Parkovacia karta ZÓNY R4 nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 140
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R4 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R4 2. na byt ročná 99
Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R4 ročná 1
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre Zónu R4 umožňuje parkovanie vozidla v Zóne R4 aj v Zóne R5 a v Zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R4 je možné vydať iba rezidentovi Zóny R4 v zmysle prílohy č. 1 VZN č. 581.

Pridať do porovnania

Zóna R5

 • časť Ulice Andreja Hlinku
 • Komenského
 • časť Ulice Ferka Urbánka
 • Boženy Němcovej
 • Parková
 • Bradlanská
 • časť Ulice Andreja Sládkoviča
 • Eleny Maróthy Šoltésovej
 • Tomášikova
 • časť Študentskej ulice
 • Petra Pazmáňa
 • Františka Veselovského
 • Vladimíra Roya
 • Jána Sambucusa
 • Štefana Cyrila Parráka
 • časť Ulice Juraja Fándlyho

Zóna R5 je zónou s voľným vjazdom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až piatok: 8.00 – 18.00 h
Zóna R5
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú pol hodinu parkovania 0,25 €
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
0,60
 • každá začatá pol hodina parkovania vozidla
0,30 €
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
0,60
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 10 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTR5 EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 0,70
Parkovacia karta ZÓNY R5 rezident mesta ∙ ročná 200
Parkovacia karta ZÓNY R5 rezident mesta ∙ 6-mesačná 120
Parkovacia karta ZÓNY R5 rezident mesta ∙ 3-mesačná 70
Parkovacia karta ZÓNY R5 nie rezident mesta ∙ ročná 300
Parkovacia karta ZÓNY R5 nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 180
Parkovacia karta ZÓNY R5 nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 100
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R5 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R5 2. na byt ročná 99
Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R5 ročná 1
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre Zónu R5 umožňuje parkovanie vozidla v Zóne R5 aj v Zóne B.
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R5 umožňuje parkovanie vozidla v Zóne R5 aj v Zóne R4 a v Zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R5 je možné vydať iba rezidentovi Zóny R5 v zmysle prílohy č. 1 VZN č. 581.

Pridať do porovnania

Zóna R6

Spustí sa po dokončení dopravného značenia.

 • Ulica Vladimíra Clementisa

Zóna R6 je zónou s voľným vjazdom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až nedeľa: 0.00 – 24.00 h
Zóna R6
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú polhodinu parkovania 0,45 €
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • každá začatá polhodina parkovania vozidla
0,50
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTR6 EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,10
Parkovacia karta ZÓNY R6 rezident mesta ∙ ročná 300
Parkovacia karta ZÓNY R6 rezident mesta ∙ 6-mesačná 180
Parkovacia karta ZÓNY R6 rezident mesta ∙ 3-mesačná 100
Parkovacia karta ZÓNY R6 nie rezident mesta ∙ ročná 400
Parkovacia karta ZÓNY R6 nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 240
Parkovacia karta ZÓNY R6 nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 140
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R6 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R6 2. na byt ročná 99
Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R6 ročná 1
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre Zónu R6 umožňuje parkovanie vozidla v Zóne R6 aj v Zóne R2, Zóne R3 a v Zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R6 je možné vydať iba rezidentovi Zóny R6 s trvalým alebo prechodným pobytom na Ulici Vladimíra Clementisa v zmysle prílohy č. 1 VZN č. 590.

Pridať do porovnania

Zóna R7

 • časť Šafárikovej ulice s bytovými domami

Zóna R7 je zónou s voľným vjazdom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až nedeľa: 0.00 – 24.00 h
Zóna R7
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú polhodinu parkovania 0,45 €
Úhrada v parkovacom automate
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
Platba bankomatovou kartou
 • každá začatá polhodina parkovania vozidla
0,50
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1,00
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTR7 EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,10
Parkovacia karta ZÓNY R7 rezident mesta ∙ ročná 300
Parkovacia karta ZÓNY R7 rezident mesta ∙ 6-mesačná 180
Parkovacia karta ZÓNY R7 rezident mesta ∙ 3-mesačná 100
Parkovacia karta ZÓNY R7 nie rezident mesta ∙ ročná 400
Parkovacia karta ZÓNY R7 nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 240
Parkovacia karta ZÓNY R7 nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 140
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R7 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R7 2. na byt ročná 99
Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R7 ročná 1
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre Zónu R7 umožňuje parkovanie vozidla v Zóne R7 aj v Zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R7 je možné vydať iba rezidentovi Zóny R7 s trvalým alebo prechodným pobytom na Šafárikovej ulici v zmysle prílohy č. 1 VZN č. 590.

Časová os regulácie parkovania

 • 27. apríla 2021: schválenie VZN č. 566
 • 29. júna 2021: spustenie webovej aplikácie DataMesta a možnosti registrácie pre občanov
 • 7. júla 2021: pridanie možnosti požiadať o vydanie parkovacej karty cez webovú aplikáciu DataMesta
 • 1. augusta 2021: štart regulácie statickej dopravy v Trnave, spustenie Zóny R1
 • 21. septembra 2021: schválenie VZN č. 571
 • 7. decembra 2021: schválenie VZN č. 575
 • 1. januára 2022: možnosť kreditu pre návštevy rezidentov zón cez DataMesta
 • 1. marca 2022: spustenie Zóny R2, rozšírenie Zóny B
 • 26. apríla 2022: schválenie VZN č. 581
 • 28. júna 2022: schválenie VZN č. 590
 • 1. júla 2022: spustenie Zóny R3
 • 1. septembra 2022: spustenie zón R4 a južnej časti R5
 • 19. októbra 2022: spustenie Zóny R7
 • pripravujeme: spustenie Zóny R6 (po dokončení dopravného značenia)