Potrebujete parkovací lístok?

Cez webovú aplikáciu DataMesta.trnava.sk si môžete kúpiť parkovací lístok rýchlo, jednoducho a za najvýhodnejšiu cenu (oproti SMS a parkovacím automatom).

Kúpiť lístok za výhodnú cenu

Sprievodca výberu parkovacej karty

Máte trvalý pobyt v Trnave?
Máte elektromobil?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Máte v Zóne A trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Na aké obdobie chcete parkovaciu kartu vydať?

Karta pre vás

Parkujete v meste pravidelne?

Pri dlhodobom či pravidelnom státí v spoplatnených zónach sa vám oplatí zakúpiť si parkovaciu kartu. Stačí sa zaregistrovať na DataMesta.trnava.sk a poslať online žiadosť.

Kúpiť parkovaciu kartu online

Sprievodca výberu parkovacej karty

Máte trvalý pobyt v Trnave?
Máte elektromobil?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Do ktorej lokality chcete parkovaciu kartu vydať?
Máte v Zóne A trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Máte v tejto zóne trvalý alebo prechodný pobyt?
Na koľké auto v domácnosti chcete kartu vydať?
Na aké obdobie chcete parkovaciu kartu vydať?

Karta pre vás

Mapa spoplatnených zón

Zóna A

 • Františkánska
 • Štefánikova
 • Horné Bašty
 • Pekárska
 • Hviezdoslavova
 • Hornopotočná
 • Univerzitné námestie
 • Invalidská
 • Jerichová
 • Jeruzalemská
 • Jána Hollého
 • Námestie sv. Mikuláša
 • Kapitulská
 • Halenárska
 • Dolné Bašty
 • Športová
 • Paulínska
 • Dolnopotočná
 • Trhová
 • Zelený rínok
 • Veselá
 • Antona Malatinského
 • Orolská
 • Rázusova
 • Námestie SNP
 • Andreja Žarnova
 • Strelecká
 • Vajanského
 • Námestie kráľovnej Konštancie
 • Radlinského
 • Hlboká (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 398

Zóna A je zónou s voľným vjazdom. 

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až piatok: 8.00 – 18.00 h
 • sobota, nedeľa, štátny sviatok, deň pracovného pokoja: bezplatne

Zóna B

 • Kollárova v úseku od križovatky Hlboká/Sladovnícka/Spartakovská po križovatku Hospodárska/Dohnányho
 • Kollárova (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými  číslami registra „C“ 6380/3, 6381, 6382 a 6383
 • Hospodárska (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými  číslami registra „C“ 8802 a 8796/1
 • Hospodárska (parkovisko) na pozemku s parcelným  číslom registra „C“ 8796/1
 • Zelený kríčok
 • Šrobárova
 • Rybníková na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 3546/1, 3547/1 a 3547/3
 • Parkovisko medzi Dohnányho a Andreja Žarnova na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 7137/7,  7171/3, 7171/4 a 7173
 • Spartakovská (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 5671/124 

Zóna B je zónou s voľným vjazdom. 

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až piatok: 8.00 – 18.00 h
 • sobota, nedeľa, štátny sviatok, deň pracovného pokoja: bezplatne

Zóna C

 • Starohájska (pri Mestskej poliklinike)

Zóna C je zónou so závorovým systémom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až piatok: 8.00 – 16.00 h
 • sobota, nedeľa, štátny sviatok, deň pracovného pokoja: bezplatne

Zóna R1

 • Ľudmily Podjavorinskej
 • B. S. Timravy
 • Sladovnícka 4 – 12

Zóna R1 je zónou s voľným vjazdom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až nedeľa: 0.00 – 24.00 h

Zóna R2

 • vnútrobloky na Spartakovskej

Zóna R2 je zónou s voľným vjazdom.  

DOBA SPOPLATNENIA 

 • pondelok až nedeľa: 0.00 – 24.00 h

Zeleň

Cenník parkovania

Celomestské parkovacie karty
Parkovacia karta EKO ročná 15
Parkovacia karta TRNAVA ročná 600
Parkovacia karta TRNAVA 6-mesačná 360
Parkovacia karta TRNAVA 3-mesačná 210
Parkovacia karta TRNAVČAN ročná 400
Parkovacia karta TRNAVČAN 6-mesačná 240
Parkovacia karta TRNAVČAN 3-mesačná 140
Zmena EČV – resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5 €
Celomestská parkovacia karta počas doby jej platnosti umožňuje dočasné parkovanie vozidla s uvedeným EČV na voľnom platenom parkovacom mieste vo všetkých zónach s voľným vjazdom (t. j. mimo parkovacích miest so závorovým systémom).
Zóna A
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každých 15 minút parkovania vozidla 0,30
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvých začatých 30 minút parkovania vozidla
0,70
 • každých dalších začatých 15 minút parkovania vozidla
0,35
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvých začatých 30 minút parkovania vozidla
0,70
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre časový úsek rovnajúci sa 1/14 hodiny parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTA EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,60
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY A 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY A 2. na byt ročná 99
Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte
počas jej platnosti
5
Zaplatená úhrada pre zónu A umožňuje parkovanie vozidla v zóne A a v zóne B.
Zóna B
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú hodinu parkovania 0,20
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • každá začatá hodina parkovania vozidla
0,30
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
0,30
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 20 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTB EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 0,40
Parkovacia karta ZÓNY B rezident mesta ∙ ročná 150
Parkovacia karta ZÓNY B rezident mesta ∙ 6 mesačná 90
Parkovacia karta ZÓNY B rezident mesta ∙ 3 mesačná 50
Parkovacia karta ZÓNY B nie rezident mesta ∙ ročná 200
Parkovacia karta ZÓNY B nie rezident mesta ∙ 6 mesačná 120
Parkovacia karta ZÓNY B nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 70
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY B 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY B 2. na byt ročná 99
Zmena EČV resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre zónu B umožňuje parkovanie vozidla iba v zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY B je možné vydať iba rezidentovi zóny B s trvalým alebo prechodným pobytom na Hospodárskej 4, 5 a 6, Kollárovej 16, 22, 23, 32, 33 a 34, na Zelenom kríčku, Šrobárovej a Rybníkovej.
Zóna C
Úhrada v parkovacom automate
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
bezplatne
 • druhá začatá hodina parkovania vozidla
0,20
 • každá ďalšia začatá hodina parkovania vozidla
0,50
Parkovacia karta ZÓNY C  ročná 200
Parkovacia karta ZÓNY C 6-mesačná 120
Parkovacia karta ZÓNY C 3-mesačná 70
Vydanie náhradného výstupného žetónu 10
Vydanie duplikátu parkovacej karty 10
Zaplatená úhrada pre zónu C umožňuje parkovanie vozidla iba v zóne C.
oprávnenia vyplývajúce z parkovacej karty ZÓNY C sa nevzťahujú iba na vozidlo s konkrétnym EČV a sú prenosné.
Zóna R1
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú polhodinu parkovania 0,45
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • každých ďalších začatých 30 minút parkovania vozidla
0,50
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTR1 EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,10
Parkovacia karta ZÓNY R1 rezident mesta ∙ ročná 300
Parkovacia karta ZÓNY R1 rezident mesta ∙ 6-mesačná 180
Parkovacia karta ZÓNY R1 rezident mesta ∙ 3-mesačná 100
Parkovacia karta ZÓNY R1 nie rezident mesta ∙ ročná 400
Parkovacia karta ZÓNY R1 nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 240
Parkovacia karta ZÓNY R1 nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 140
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R1 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R1 2. na byt ročná 99
Zmena EČV resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre zónu R1 umožňuje parkovanie vozidla v zóne R1 a v zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R1 je možné vydať iba rezidentovi zóny R1 s trvalým alebo prechodným pobytom na uliciach Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovníckej č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Zóna R2
Úhrada na datamesta.trnava.sk za každú začatú polhodinu parkovania 0,45
Úhrada v parkovacom automate
Platba bankomatovou kartou
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • každých ďalších začatých 30 minút parkovania vozidla
0,50
Platba v hotovosti (mincami)
 • prvá začatá hodina parkovania vozidla
1
 • zaplatenie každých ďalších 0,10 € je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla
SMS úhrada na číslo 2200 v tvare TTR2 EČV počet hodín za každú začatú hodinu parkovania 1,10
Parkovacia karta ZÓNY R2 rezident mesta ∙ ročná 300
Parkovacia karta ZÓNY R2 rezident mesta ∙ 6-mesačná 180
Parkovacia karta ZÓNY R2 rezident mesta ∙ 3-mesačná 100
Parkovacia karta ZÓNY R2 nie rezident mesta ∙ ročná 400
Parkovacia karta ZÓNY R2 nie rezident mesta ∙ 6-mesačná 240
Parkovacia karta ZÓNY R2 nie rezident mesta ∙ 3-mesačná 140
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R2 1. na byt ročná 1
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R2 2. na byt ročná 99
Zmena EČV resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti 5
Zaplatená úhrada pre zónu R2 umožňuje parkovanie vozidla v zóne R1, R2 a v zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R2 je možné vydať iba rezidentovi zóny R2 s trvalým alebo prechodným pobytom na Spartakovskej ulici.

Časová os regulácie parkovania

 • 27. apríla 2021: schválenie VZN č. 566
 • 29. júna 2021: spustenie webovej aplikácie datamesta.trnava.sk a možnosti registrácie pre občanov
 • 7. júla 2021: pridanie možnosti požiadať o vydanie parkovacej karty cez webovú aplikáciu DataMesta
 • 1. augusta 2021: štart regulácie statickej dopravy v Trnave, spustenie Zóny R1
 • 7. decembra 2021: schválenie VZN č. 575
 • 1. januára 2022: možnosť kreditu pre návštevy rezidentov zón cez DataMesta
 • 1. marca 2022: spustenie Zóny R2, rozšírenie Zóny B
 • 1. júla 2022: plánované spustenie zón R3, R4 a R5