Parkovné zaplatíte rýchlo a jednoducho cez webovú aplikáciu DataMesta

Kúpiť parkovací lístok

Regulácia statickej dopravy je jedným zo spôsobov, ako je možné znížiť negatívne dopady motorovej dopravy v meste. Keď je áut viac než parkovacích miest, treba určiť pravidlá, kde a za akých podmienok sa bude parkovať.

Dôležitým nástrojom regulácie je spoplatnenie parkovania. Ako ukázali skúsenosti z iných miest Slovenska i zo zahraničia, bez tohto kroku to nejde. Ak chceme problém s nedostatkom parkovacích miest, znečisťovaním životného prostredia a znehodnocovaním verejného priestoru riešiť efektívne, iná cesta nie je.
Dobrou správou je, že obyvatelia s trvalým pobytom v Trnave sú oproti návštevníkom ohľadne spoplatnenia zvýhodnení. Samospráva za nich dostáva od štátu podielové dane, ktoré môže investovať do rozvoja mesta. V regulácii parkovania sú preto finančné podmienky pre tzv. rezidentov nastavené omnoho priaznivejšie.

Už ste niekedy márne hľadali miesto na parkovanie? Máte pocit, že mesto je preplnené automobilmi? Bývate v lokalite, kde večer po príchode z práce už nezaparkujete? Zavadzajú vám autá na chodníku, keď sa tade snažíte prejsť s kočíkom či invalidným vozíkom? Prekáža vám, že sa stav ovzdušia neustále zhoršuje?

Systematicky riešiť problém s parkovaním je nevyhnutnosť. Mesto má slúžiť ľuďom, nie autám. Skúsenosti zo Slovenska aj zahraničia dokazujú, že regulácia parkovania je efektívny spôsob, ako riešiť pálčivú otázku s nedostatkom parkovacích miest a zároveň zvýšiť bezpečnosť na cestách pre chodcov, cyklistov i motoristov, šetriť životné prostredie a v neposlednom rade udržať želanú kvalitu života pre obyvateľov mesta. Ukazuje to aj prax v Trnave – vďaka regulácii sa obyvateľom v 95 % už zavedených regulovaných zón parkuje lepšie. A v tých zvyšných pracujeme na maximalizácii parkovacích kapacít.

Správcom systému regulácie parkovania je Mesto Trnava. Umožnuje nám to mať dosah na cenotvorbu jednotlivých možností úhrad parkovného a nevydať ju do rúk súkromných spoločností.  Ďalším veľkým plusom je, že získané financie ostávajú v meste a sú investované do jeho ďalšieho rozvoja.

Je potrebné upozorniť na to, že ceny parkovania v Trnave boli pred zavedením regulácie poddimenzované. Pôvodných 50 centov na hodinu za parkovacie miesto v centre krajského mesta bolo neprimerane málo aj v porovnaní s menšími samosprávami. Poplatok bol príliš nízky a centrálna mestská zóna bola plná áut, ktoré tu parkovali celé dni. Zároveň v lokalitách ako na Ľ. Podjavorinskej neexistoval účinný spôsob, ako tamojším obyvateľom pomôcť nájsť si po príchode domov parkovacie miesto, pretože ulice boli plné áut návštevníkov mesta.

Primárnym cieľom regulácie zo strany samosprávy teda nie je tvorba zisku, ale zlepšenie dopravných podmienok v meste.

Na jednotlivé parkovacie zóny je rozdelené celé územie Trnavy.

 • Zóna A – centrum
 • Zóny B a D – záchytné parkoviská v širšom centre,
 • Zóna C – parkovisko pri mestskej poliklinike
 • Zóny R – parkoviská na sídliskách
 • Zóny H – parkovacie miesta v lokalitách s rodinnými domami

Cenník a podmienky parkovania nájdete na podstránke Parkovanie.

Pozrite si mapu zón:

Mapa parkovacích zón v Trnave
Kliknutím otvoríte mapu v Google Maps

Cenník parkovného nájdete na podstránke Parkovanie.

Spôsoby platby za parkovanie sú štyri:

Rezidentom mesta je fyzická osoba, ktorá je v Trnave prihlásená na trvalý pobyt. Regulácia parkovania tieto osoby oproti ostatným finančne zvýhodňuje.

Rezidentom zóny je fyzická osoba, ktorá má v danej zóne zriadený trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade prechodného pobytu v spoplatnenej zóne musí byť zároveň rezidentom mesta, čiže byť prihlásená na trvalý pobyt na inom mieste v rámci Trnavy.
Rezidenti zón sú oproti ostatným v regulácii výrazne zvýhodnení, za parkovaciu kartu na prvé auto v domácnosti zaplatia iba symbolické jedno euro.

Príklady:

Pán Belo býva v Trnave na Ľ. Podjavorinskej a má tam aj trvalý pobyt. Parkovaciu kartu v Zóne R1 na prvé auto si bude môcť kúpiť za obzvlášť výhodnú cenu.

Pani Konštancia má trvalý pobyt v Trnave na Prednádraží a prechodný pobyt na Ľ. Podjavorinskej, kde aj býva. Ako rezidentka tejto zóny si môže kúpiť parkovaciu kartu za rovnakých podmienok ako pán Belo.

Pán Anton má trvalý pobyt v inom meste, býva však v Trnave na Ľ. Podjavorinskej, kde má prechodný pobyt a chce si kúpiť parkovaciu kartu. Zaplatí za ňu viac než pán Belo a pani Konštancia, ktorí sú v tejto zóne rezidentmi.

Za každého občana, ktorý je v meste prihlásený na trvalý pobyt, dostáva daná samospráva od štátu podielové dane. Tieto financie tvoria podstatnú časť mestského rozpočtu. Okrem toho občania vo svojom meste platia miestne dane. Obyvatelia, ktorí tu žijú bez trvalého pobytu, síce využívajú služby mesta, jeho infraštruktúru a podobne, ich dane však idú inam. Zvýhodnenie v regulácii parkovania je jedným z benefitov pre Trnavčanov s trvalým pobytom v meste, pretože aj vďaka nim môže Trnava rásť a napredovať.

Stačí mať trvalý pobyt vo vašej rezidentskej zóne (prípadne prechodný, ak máte TP inde v Trnave), aby ste mohli získať kartu REZIDENT ZÓNY za 1 euro na celý rok, a môžete čerpať benefity, ktoré sme pre vás pripravili:

 • parkovanie na všetkých parkoviskách typu B bezplatne a bez limitu (ich zoznam nájdete nižšie) ,
 • polhodina parkovania zdarma každý deň v ktorejkoľvek zóne R (sídliská), D (parkoviská na Kollárovej pri okresnom úrade a pri parných kúpeľoch) alebo H (lokality s rodinnými domami, zatiaľ nie sú spoplatnené),
 • kredit na bezplatné parkovanie pre vašich návštevníkov (cez webovú aplikáciu DataMesta).

Všetci držitelia parkovacej karty REZIDENT ZÓNY môžu parkovať na ktoromkoľvek parkovisku typu B zdarma bez limitu:

 • parkovisko na Hospodárskej ulici;
 • parkovisko so šikmým státím na Hospodárskej oproti Lidlu a OMV;
 • parkovisko na Šrobárovej ulici;
 • dve parkoviská na Rybníkovej ulici;
 • parkovisko medzi Dohnányho a Andreja Žarnova;
 • dve parkoviská pri zimnom štadióne a pozdĺžne parkovacie miesta na Spartakovskej;
 • parkovisko na Spartakovskej pri Bille;
 • parkovacie miesta na Starohájskej v dotyku s cestou na úseku od križovatky Hlboká/Starohájska po križovatku Starohájska/V. Clementisa;
 • parkovacie miesta pod budovou polikliniky na Tehelnej;
 • parkovisko V jame pri Okresnom riaditeľstve PZ SR;
 • parkovisko na Ulici Jána Bottu.
 • parkoviská na ulici Vladimíra Clementisa;
 • parkovisko na ulici Juraja Slottu;
 • parkovisko na ulici Terézie Vansovej (pri cintoríne)

Nie, karty Rezident zóny sa nemôžu minúť. Sú virtuálne (ako ostatné druhy kariet), teda nehrozí, že sa niekomu karta neujde.
Má na ňu nárok ten, kto má v rezidentskej zóne trvalý pobyt (alebo prechodný pobyt v rezidentskej zóne a trvalý pobyt inde v Trnave). Vlastníctvo rezidentskej karty však majiteľovi negarantuje voľné parkovacie miesto.

Požiadať o predĺženie platnosti PK môžete najskôr 30 dní pred skončením jej platnosti.

 1. Ak nepoužívate aplikáciu DataMesta, je potrebné prísť osobne do klientskeho centra MsÚ na Trhovej 3, kde sú k dispozícii všetky potrebné tlačivá.
 2. Ak svoju parkovaciu kartu spravujete vo webovej aplikácii DataMesta, budete o možnosti predĺženia platnosti PK informovaný/á elektronicky vopred, a všetko vybavíte online v aplikácii. 

K žiadosti o predĺženie platnosti parkovacej karty sa prikladá:

PK rezident zóny

 • čestné vyhlásenie k predĺženiu parkovacej karty REZIDENT ZÓNY/NÁVŠTEVA ZÓNY
 • Ak nie ste vlastník nehnuteľnosti zapísaný na liste vlastníctva, treba priložiť aktuálny úradne overený súhlas vlastníka/vlastníkov.

PK rezident mesta

 • čestné vyhlásenie k predĺženiu parkovacej karty TRNAVA/TRNAVČAN/EKO/PK ZÓNY

PK návštevník

 • netreba nič dokladovať, iba podať žiadosť.

Stačí mať trvalý pobyt vo vašej rezidentskej zóne (prípadne prechodný, ak máte TP inde v Trnave), aby ste mohli získať kartu Rezident zóny za 1 euro na celý rok, a už teraz môžete čerpať benefity, ktoré sme pre vás pripravili:

 • parkovanie na všetkých parkoviskách typu B bezplatne a bez limitu,
 • polhodina parkovania zdarma každý deň v ktorejkoľvek zóne R (sídliská), D (parkoviská na Kollárovej pri okresnom úrade a pri parných kúpeľoch) alebo H (lokality s rodinnými domami, zatiaľ nie sú spoplatnené),
 • kredit na bezplatné parkovanie pre Vašich návštevníkov.

Aj ľudia bez trvalého pobytu v Trnave môžu využiť nasledovné výhody:

 • cenový strop na celodenné parkovanie – ak parkujete v spoplatnenej zóne dlhšie, neplatíte hodinovú sadzbu, ale maximálny denný limit (zóna A a A1: 12 eur, zóny D a R okrem R5: 8,  eur, zóny B, H a R5: 4 eurá),
 • parkovacia karta Abonent – neviaže sa na konkrétne EČV a môžete si z nej uplatniť predplatené kredity na parkovanie podľa potreby.

Držitelia karty Rezident zóny majú k dispozícii kredit v rozsahu 100 hodín ročne na parkovanie pre svoje návštevy – rodinu, známych, remeselníkov či opatrovateľov a podobne.

Na kredit pre návštevy majú nárok aj rezidenti zóny, ktorí nevlastnia auto. Majú možnosť kúpiť si parkovaciu kartu Návšteva zóny iba za jedno euro ročne a keďže sami nezaťažujú statickú dopravu vozidlami, ich návštevnícky kredit je až 150 hodín na rok.

Mysleli sme aj na ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na osobnú asistenciu či opatrovanie, alebo im je poskytovaná domáca opatrovateľská služba. S kartou Návšteva zóny – ŤZP majú nárok až na 500 hodín ročne pre svojich opatrovateľov a iných návštevníkov. Rovnakú možnosť majú aj rodičia maloletých detí s ŤZP.

Výška kreditov pre návštevy v kocke:

 • parkovacia karta Rezident zóny (pre ľudí s trvalým pobytom v zóne, príp. prechodným + TP inde v Trnave): 100 hodín ročne
 • parkovacia karta Návšteva zóny (pre rezidentov zóny bez auta): 150 hodín ročne
 • nová parkovacia karta Návšteva zóny – ŤZP (pre rezidentov zóny s ŤZP alebo rodičov detí s ŤZP): 500 hodín ročne

Kredity sa uplatňujú prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta.

Návod na uplatenie kreditu pre návštevy

Na parkoviskách Zóny B parkujete zadarmo a bez limitu, ak ste držiteľom parkovacej karty REZIDENT ZÓNY.
Ostatní platia hodinovú sadzbu, resp. pri dlhodobom parkovaní iba maximálnu sumu („cenový strop“) vo výške 4 € za deň. Ďalšou možnosťou je kúpa parkovacej karty ZÓNA B.

Zoznam parkovísk typu B:

 • Hospodárska ulica (pri zastávke na Námestí SNP),
 • pri nemocnici medzi Dohnányho  a Andreja Žarnova,
 • Starohájska od Hlbokej po V. Clementisa,
 • V jame pri Okresnom riaditeľstve PZ SR,
 • na Tehelnej pod budovou polikliniky,
 • Ulica Jána Bottu (medzi základnou a strednou školou),
 • Ulica Vladimíra Clementisa pri hoteli,
 • Ulica Juraja Slottu,
 • Ulica Teodora Tekela,
 • Námestie Jozefa Herdu (pri UCM a vo dvore za univerzitou),
 • Bučianska,
 • Oblúková,
 • Okružná,
 • Veterná,
 • Olympijská,
 • Ulica Terézie Vansovej (pri cintoríne),
 • Šrobárova ulica,
 • Hospodárska (šikmé státie oproti benzínke),
 • Rybníková (pred reštauráciou),
 • Rybníková (nová časť Cukrovar),
 • Rybníková (pri Mestskej športovej hale),
 • Spartakovská ulica (pri Bille),
 • Spartakovská ulica (pozdĺžne státie popri ceste),
 • Spartakovská ulica (pri Mestskom zimnom štadióne).

Webovú aplikáciu DataMesta nájdete na adrese datamesta.trnava.sk. Má dve sekcie:

 1. MOJA ZÓNA je prístupná po registrácii a umožní vám napríklad požiadať o vydanie parkovacej karty online alebo čerpať kredit na parkovanie pre vaše návštevy,
 2. PARKOVANIE je prístupné aj bez registrácie, rýchlo a jednoducho si tam kúpite parkovací lístok online za najvýhodnejšiu cenu (v porovnaní s SMSKami či platbou v parkovacom automate).

Podrobnejšie informácie vám poskytne návod pre používateľov aplikácie DataMesta.

Skôr, ako vo webovej aplikácii DataMesta požiadate o vydanie parkovacej karty, je potrebné sa zaregistrovať. Na adrese datamesta.trnava.sk vyplníte svoje údaje a priložíte sken alebo fotografiu oboch strán občianskeho preukazu. Je to nutné kvôli jednoznačnej identifikácii žiadateľa a overeniu údajov v informačnom systéme samosprávy. Požiadať o kartu môžete aj osobne v klientskom centre na Trhovej 3, v tom prípade sa nikam neregistrujete, iba predložíte svoj občiansky preukaz.

Po registrácii je k žiadosti o parkovaciu kartu potrebné priložiť:

 • občiansky preukaz a veľký technický preukaz motorového vozidla, v ktorom ste zapísaný/á ako držiteľ/ka vozidla,
 • úradne overený súhlas vlastníka bytu (ak ste vlastníkom bytu vy osobne, nemusíte tento doklad prikladať),
 • platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla,
 • čestné vyhlásenie manžela/manželky s úradne overeným podpisom, ak vozidlo užívajú manželia spoločne na základe bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • používateľ služobného vozidla aj na súkromné účely: dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely
  v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona c.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • člen štatutárneho orgánu alebo prokurista držiteľa/vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať: nemusíte prikladať doklad, výpis
  zo živnostenského registra, obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí mestský úrad z verejne dostupných registrov.
 • používatelia motorového vozidla na základe leasingovej zmluvy: sken alebo fotografia leasingovej zmluvy.

Parkovacie karty sú od 1. augusta 2021 už iba elektronické, neumiestňujú sa na vozidlo. Mestská polícia mesta Trnavy overuje ich platnosť v online databáze.

Nuž, nie, takto to nefunguje. Protihodnotou spoplatneného parkovania je menej áut v meste, zdravšie životné prostredie a lepší život, nie parkovacie miesto. Vďaka regulácii však máte väčšiu šancu na jeho nájdenie. A zároveň veríme, že túto šancu dáte aj ostatným, ak niekedy necháte auto doma a prídete do centra autobusom či na bicykli alebo peši.

Nie, držitelia parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím parkujú v Trnave naďalej zadarmo.

Navyše, ak si vybavia parkovaciu kartu Návšteva zóny – ŤZP, získajú až 500 hodín ročne na bezplatné parkovanie pre svojich návštevníkov. Rovnakú možnosť majú aj rodičia maloletých detí s ŤZP.

V našom meste ste naďalej vítaný. Ako návštevník, ktorý tu nemá trvalý pobyt, si môžete vybrať z viacerých možností úhrady parkovného, oproti rezidentom však za parkovanie zaplatíte viac.

Odporúčame vám vybaviť si parkovaciu kartu ABONENT, s ktorou si predplatíte kredity na parkovanie a uplatňujete si ich podľa potreby, a to aj na viacero vozidiel, pretože nie je viazaná na konkrétne EČV.

Prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta.trnava.sk zadáte EČV parkujúceho vozidla a dobu parkovania (je možné zadávať 15-minútové intervaly).

Parkovacia karta ABONENT 1 umožňuje parkovanie vo všetkých zónach s voľným vjazdom (teda celé mesto okrem parkoviska Zóny C pri mestskej poliklinike). Parkovacia karta ABONENT 2 umožňuje parkovanie vo všetkých zónach s voľným vjazdom, okrem zón A a A1, a preto je jej cena nižšia.
Ceny kariet nájdete v cenníku v sekcii Parkovanie.

Regulácia parkovania začala platiť 1. augusta 2021 a upravujú ho aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenia.

Všetky informácie nájdete v príslušných všeobecne záväzných nariadeniach mesta Trnavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta.

Všetky informácie o parkovaní v meste

Moto

Parkovanie, obnova cestných komunikácií, aktuálne rozkopávky. Všetko, čo vodič v Trnave potrebuje vedieť.

Zistiť viac

Cyklo

Bicykle sú ekologickou, efektívnou a zdravou formou individuálnej prepravy v meste. Ako si požičať bicykel v Trnave? Po akých trasách jazdiť alebo kde bezpečne zaparkovať?

Zistiť viac

Pešo

Pohľad na dopravu v meste očami chodcov nie je iba o stave chodníkov. Hľadáte mapu zastávok mestskej autobusovej dopravy alebo lokality na beh?

Zistiť viac