Moto

Regulácia statickej dopravy

Trnava je skvelé mesto

… ale ako mnoho iných, má problémy s dopravou. Fakty hovoria jasne: áut je jednoducho priveľa. Miesta na parkovanie už nepostačujú, zúfalí šoféri krúžia ulicami a v snahe zaparkovať porušujú dopravné predpisy, autá stoja na zeleni aj na chodníkoch, po ktorých sa už takmer nedá prejsť, vznikajú rôzne kolízne situácie, vozidlá sa navzájom blokujú… Všade sú autá a k oblohe stúpa smog.

Čo s tým? Vezmeme si to najlepšie, čo funguje inde

Situáciu treba vyriešiť, ako však na to, keď sa už autá do mesta nezmestia? Sídliská neboli stavané na to, aby mala každá rodina svoj automobil, či nebodaj i dva a viac.
Budovanie parkovacích miest a rozširovanie ciest rieši problém len zdanlivo a dočasne: presne dovtedy, kým si do mesta opäť vpustíme viac áut a budeme tam, kde sme boli.
Navyše, parkoviská sa nedajú v meste stavať donekonečna. Museli by sme zbúrať budovy, zastavať zeleň, alebo stavať pod zemou, čo je však extrémne finančne náročné.
Riešením, ktoré sa osvedčilo vo vyspelých mestách, je regulácia parkovania formou spoplatnenia.

Ako regulácia parkovania pomôže Trnave

Každý si vie vypočítať, že ak pôjde autom do práce, vyjde ho to drahšie, než keby zvolil iný druh dopravy. Prípadne sa bude snažiť auto využiť efektívnejšie a zviezť so sebou aj kolegov, aby znížil svoje náklady. Aj ten, kto vlastní viac nepoužívaných vozidiel, si rozmyslí, či ich bude naďalej parkovať na verejnom priestranstve, ak za to bude musieť platiť.

Spoplatnenie je účinné, výhody pocítime všetci

Nikto neplatí rád, ak nemusí. Po spustení regulácie bude na parkoviskách menej vozidiel. Kam sa stratia? Časť do garáží, ktoré ich majitelia doteraz nevyužívali, časť roky nenaštartovaných vozov poputuje konečne na vrakovisko a uvoľní sa aj centrum mesta, kde nebudú autá parkovať celý deň, ale len krátkodobo. Časť ľudí dokonca nechá auto doma a dovezie sa do centra na bicykli, autobusom alebo sa prejde. Pomocou regulácie parkovania môžeme dosiahnuť menej automobilov v meste, čistejšie životné prostredie a kvalitnejšie verejné priestranstvá.

Ako to funguje

Spoplatnené parkovanie sa v prvej fáze regulácie týka zón A, B a C ako doteraz a po novom aj sídliska Ľ. Podjavorinskej. Možností, ako uhradiť parkovné, je viacero – od parkovacích kariet cez webovú aplikáciu až po SMS správy a parkovacie automaty.

Na občasné či krátkodobé parkovanie je najvýhodnejšie využiť webovú aplikáciu DataMesta, s ktorou si parkovací lístok kúpite na pár kliknutí.

Pri pravidelnom a dlhodobom parkovaní v meste vám odporúčame kúpiť si parkovaciu kartu (požiadate o ňu buď po registrácii na DataMesta alebo osobne na mestskom úrade). Ľudia s trvalým pobytom v Trnave ich získajú za výrazne nižšie ceny než ostatní obyvatelia a návštevníci.

S trvalým pobytom v Trnave zaplatíte menej

Občania v meste, v ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt, platia miestne dane a poplatky. Súčasne na nich samospráva od štátu dostáva príspevok v podobe podielových daní. Vďaka týmto financiám môže mesto ďalej rásť a skvalitňovať verejné priestory a služby.

Milé Trnavčanky a milí Trnavčania, vážime si, že ste oficiálne spojili svoj život s Trnavou a práve vás chceme v našej regulácii parkovania zvýhodniť a poskytnúť vám benefity vášho trvalého pobytu. Ako rezidenti mesta máte výhodnejšie podmienky parkovania v celom meste. Rezidenti spoplatnených zón dokonca za parkovaciu kartu na prvé auto po preukázaní právneho vzťahu k vozidlu zaplatia iba symbolické jedno euro.

Otázky a odpovede

Regulácia statickej dopravy je jedným zo spôsobov, ako je možné znížiť negatívne dopady motorovej dopravy v meste. Keď je áut viac než parkovacích miest, treba určiť pravidlá, kde a za akých podmienok sa bude parkovať.

Dôležitým nástrojom regulácie je spoplatnenie parkovania. Ako ukázali skúsenosti z iných miest Slovenska i zo zahraničia, bez tohto kroku to nejde. Ak chceme problém s nedostatkom parkovacích miest, znečisťovaním životného prostredia a znehodnocovaním verejného priestoru riešiť efektívne, iná cesta nie je.
Dobrou správou je, že obyvatelia s trvalým pobytom v Trnave sú oproti návštevníkom ohľadne spoplatnenia zvýhodnení. Samospráva za nich dostáva od štátu podielové dane, ktoré môže investovať do rozvoja mesta. V regulácii parkovania sú preto finančné podmienky pre tzv. rezidentov nastavené omnoho priaznivejšie.

Už ste niekedy v Trnave márne hľadali miesto na parkovanie? Máte pocit, že mesto je preplnené automobilmi? Bývate v lokalite, kde večer po príchode z práce už nezaparkujete? Zavadzajú vám autá na chodníku, keď sa tade snažíte prejsť s kočíkom či invalidným vozíkom? Prekáža vám, že sa stav ovzdušia neustále zhoršuje?

Systematicky riešiť problém s parkovaním je nevyhnutnosť. Mesto má slúžiť ľuďom, nie autám. Skúsenosti zo Slovenska aj zahraničia dokazujú, že regulácia parkovania je efektívny spôsob, ako riešiť pálčivú otázku s nedostatkom parkovacích miest a zároveň zvýšiť bezpečnosť na cestách pre chodcov, cyklistov i motoristov, šetriť životné prostredie a v neposlednom rade udržať želanú kvalitu života pre obyvateľov mesta.

Správcom systému regulácie parkovania je Mesto Trnava. Umožnuje nám to mať dosah na cenotvorbu jednotlivých možností úhrad parkovného a nevydať ju do rúk súkromných spoločností.  Ďalším veľkým plusom je, že získané financie ostávajú v meste a sú investované do jeho ďalšieho rozvoja.

Je potrebné upozorniť na to, že ceny parkovania v Trnave boli pred zavedením regulácie poddimenzované. Pôvodných 50 centov na hodinu za parkovacie miesto v centre krajského mesta bolo neprimerane málo aj v porovnaní s menšími samosprávami. Poplatok bol príliš nízky a centrálna mestská zóna bola plná áut, ktoré tu parkovali celé dni. Zároveň v lokalitách ako na Ľ. Podjavorinskej neexistoval účinný spôsob, ako tamojším obyvateľom pomôcť nájsť si po príchode domov parkovacie miesto, pretože ulice boli plné áut návštevníkov mesta.

Primárnym cieľom regulácie zo strany samosprávy teda nie je tvorba zisku, ale zlepšenie dopravných podmienok v meste.

Spoplatnené lokality v Trnave sú nasledovné:

Zóna A – centrálna mestská zóna,
Zóna B – Hospodárska 4, 5 a 6, Kollárova 16, 22, 23, 32, 33 a 34, Zelený kríčok, Šrobárova a Rybníková,
Zóna C – parkovisko pri mestskej poliklinike na Starohájskej ulici,
Zóna R1 (nová) – Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovníckej 4 – 12.

Každá zóna je špecifická a platí v nej vlastný režim. Podrobnosti o spoplatnení jednotlivých zón sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení č. 566.

Mapa spoplatnených zón v Trnave

Spôsoby platby za parkovanie sú štyri:

Najvýhodnejší spôsob je platba v aplikácii, pri dlhodobom parkovaní sa oplatí zakúpiť si parkovaciu kartu.

Ceny jednotlivých možností platby sú uvedené vo VZN č. 566.

Rezidentom mesta je fyzická osoba, ktorá je v Trnave prihlásená na trvalý pobyt. Regulácia parkovania tieto osoby oproti ostatným finančne zvýhodňuje.

Rezidentom zóny je fyzická osoba, ktorá má v danej zóne zriadený trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade prechodného pobytu v spoplatnenej zóne musí byť zároveň rezidentom mesta, čiže byť prihlásená na trvalý pobyt na inom mieste v rámci Trnavy.
Rezidenti zón sú oproti ostatným v regulácii výrazne zvýhodnení, za parkovaciu kartu na prvé auto v domácnosti zaplatia iba symbolické jedno euro.

Príklady:

Pán Belo býva v Trnave na Ľ. Podjavorinskej a má tam aj trvalý pobyt. Parkovaciu kartu v Zóne R1 na prvé auto si bude môcť kúpiť za obzvlášť výhodnú cenu.

Pani Konštancia má trvalý pobyt v Trnave na Prednádraží a prechodný pobyt na Ľ. Podjavorinskej, kde aj býva. Ako rezidentka tejto zóny si môže kúpiť parkovaciu kartu za rovnakých podmienok ako pán Belo.

Pán Anton má trvalý pobyt v inom meste, býva však v Trnave na Ľ. Podjavorinskej, kde má prechodný pobyt a chce si kúpiť parkovaciu kartu. Zaplatí za ňu viac než pán Belo a pani Konštancia, ktorí sú v tejto zóne rezidentmi.

Samosprávy od štátu dostávajú za každého občana prihláseného na trvalý pobyt podielové dane. Vďaka nim môže mesto napredovať a rozvíjať sa. Zvýhodnenie rezidentov v regulácii parkovania je benefitom, ktorý im mesto poskytuje.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava nadobudlo účinnosť 1. augusta 2021 a umožnilo tým štart regulácie statickej dopravy v Trnave.

Skôr, ako vo webovej aplikácii DataMesta požiadate o vydanie parkovacej karty, je potrebné sa zaregistrovať. Na adrese datamesta.trnava.sk vyplníte svoje údaje a priložíte sken alebo fotografiu oboch strán občianskeho preukazu. Je to nutné kvôli jednoznačnej identifikácii žiadateľa a overeniu údajov v informačnom systéme samosprávy. Požiadať o kartu môžete aj osobne v klientskom centre na Trhovej 3, v tom prípade sa nikam neregistrujete, iba predložíte svoj občiansky preukaz.

Pri žiadosti o zvýhodnené parkovacie karty je potrebné overiť, či žiadateľ a jeho vzťah k vozidlu, na ktoré sa má parkovacia karta vydať, spĺňajú stanovené podmienky. Na tento účel je pri elektronickej žiadosti vo webovej aplikácii datamesta.trnava.sk alebo osobne v klientskom centre potrebné predložiť:

 • úradne overený súhlas vlastníka bytu:
  Zvýhodnené karty pre rezidentov zóny sú viazané na konkrétnu domácnosť. Na prvé auto v domácnosti si môžete zakúpiť parkovaciu kartu za jedno euro, na druhé za 99 eur, pokiaľ máte v Zóne R1 trvalý pobyt (prípadne prechodný pobyt v R1 a trvalý pobyt na inom mieste v Trnave).
  Ak ste vlastníkom bytu vy osobne, nemusíte tento doklad prikladať, pokiaľ by však o zvýhodnenú kartu chceli žiadať iní členovia vašej domácnosti, ste týmto spôsobom chránený, aby zvýhodnené karty na domácnosť “neminuli” bez vášho vedomia,
 • platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla:
  Záleží nám na tom, aby verejné priestranstvá slúžili ľuďom. Parkovacie miesta sú určené na autá, ktoré ich majitelia využívajú, nie na odstavenie nepojazdných, nevyužívaných vozidiel a vrakov. Tie nepatria na sídliská, pretože môžu poškodzovať či ohrozovať životné prostredie a narúšať estetický vzhľad mesta. Z tohto dôvodu vydávame parkovacie karty iba na autá s platným osvedčením o technickej a emisnej kontrole.
 • technický preukaz motorového vozidla (veľký):
  Doklad je potrebný, aby sme mohli identifikovať vozidlo a jeho majiteľa a overiť, že žiadateľ spĺňa podmienky na vydanie karty.
 • používateľ služobného vozidla aj na súkromné účely prikladá dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • člen štatutárneho orgánu alebo prokurista držiteľa/vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať, nemusí prikladať doklad; výpis zo živnostenského registra, obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí mestský úrad z verejne dostupných registrov;
 • používateľ motorového vozidla na základe leasingovej zmluvy prikladá sken alebo fotografia leasingovej zmluvy.

Parkovacie karty sú od 1. augusta v súvislosti so štartom regulácie statickej dopravy už iba elektronické, neumiestňujú sa na vozidlo. Mestská polícia mesta Trnavy overuje ich platnosť v online databáze.

Nuž, nie, takto to nefunguje. Protihodnotou spoplatneného parkovania je menej áut v meste, zdravšie životné prostredie a lepší život, nie parkovacie miesto. Vďaka regulácii však máte väčšiu šancu na jeho nájdenie. A zároveň veríme, že túto šancu dáte aj ostatným, ak niekedy necháte auto doma a prídete do centra autobusom či na bicykli alebo peši.

V našom meste ste naďalej vítaný. Ako návštevník, ktorý tu nemá trvalý pobyt, si môžete vybrať z viacerých možností úhrady parkovného, oproti rezidentom však za parkovanie zaplatíte viac.

Časová os regulácie parkovania

 • 6. apríla 2021: zverejnenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
 • 27. apríla 2021: zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré schválilo VZN č. 566
 • 29. júna 2021: spustenie webovej aplikácie datamesta.trnava.sk a možnosti registrácie pre občanov
 • 7. júla 2021: pridanie možnosti požiadať o vydanie parkovacej karty cez webovú aplikáciu DataMesta
 • 1. augusta 2021: štart regulácie statickej dopravy v Trnave

Obnovy komunikácií v meste

V Trnave nerobíme iba cyklochodníky. 🙂
Rekonštruujeme veľké komunikácie aj menej frekventované cesty. Za posledné roky máme za sebou komplexnú obnovu Šrobárovej, Starohájskej, Halenárskej, Hollého či Mikovíniho a najbližšie nás čaká rekonštrukcia Ulice Jána Hajdóczyho a veľký projekt revitalizácie Zeleného kríčka.

V auguste 2020 sme začali sériu rekonštrukcií povrchov menších ciest v meste – po Odbojárskej, Saleziánskej, Okružnej, Mýtnej a Slovenskej pracujeme tento rok na Poľnej a Západnej a budeme pokračovať ďalšími úsekmi.

Prečítajte si články o opravách ciest v Trnave

Rozkopávky v meste

Ak má mesto fungovať, občas treba aj niečo rozkopať, opraviť a znova zakopať. Na webstránke trnava.sk vás v sekcii Úradné oznamy/Rozkopávky informujeme o aktuálnych uzávierkach miestnych komunikácií.

Stav dopravy v Trnave

Aká je aktuálna dopravná situácia v meste? Kde sú zápchy a kde vás spomalia dopravné obmedzenia? Vďaka pilotnému projektu Trnava smart city máte tieto informácie vždy po ruke na webe smart.trnava.sk aj v mobilných aplikáciách pre Android a iOS.
Portál okrem toho ponúka permanentne aktualizované správy o úrovni hluku, počasí, kvalite ovzdušia i naplnení veľkokapacitných polopodzemných kontajnerov.

V rámci pilotného projektu Trnava smart city je v meste inštalovaných osem meteorologických staníc, ktoré monitorujú životné prostredie v Kamennom mlyne, na priechode pre chodcov na Hospodárskej, v Sade Antona Bernoláka, na kruhovej križovatke na Trstínskej, vo vnútornom priestore medzi obytnými domami Na hlinách a pri Základnej škole s materskou školou na Námestí Slovenského učeného tovarišstva. Meteorologické stanice snímajú aktuálnu teplotu, tlak a vlhkosť vzduchu, úroveň oxidu uhličitého, pričom prvé tri menované sledujú aj výskyt pevných častíc veľkostí PM 1.0, PM 2.5 a PM 10, úroveň hluku a intenzity svetla.

Získané informácie o stave dopravy, životného prostredia a naplnenosti polopodzemných kontajnerov zbiera otvorená platforma Invipo. Dáta vyhodnotí a sprostredkuje občanom vrátane štvordňovej predpovede počasia cez spomínaný online portál a mobilnú aplikáciu. Zároveň dokáže pomocou smart scenárov priamo ovplyvňovať chod vzdialených zariadení.

Chcete vedieť viac? Navštívte portál smart.trnava.sk.

Parkovanie pre ZŤP

Ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím zjednoduší parkovanie v Trnave mobilná aplikácia ParkDots. S jej pomocou nájdu v meste rýchlo a jednoducho parkovacie miesto, na ktoré ich aplikácia hneď aj nasmeruje. V prípade, že na danom mieste medzičasom zaparkuje niekto iný, zobrazí aplikácia používateľovi notifikáciu a ponúkne mu najbližšiu voľnú alternatívu.

Umožňujú to moderné IoT senzory zabudované na 31 parkovacích miestach určených pre držiteľov preukazu ZŤP v rámci centrálnej mestskej zóny, teda v historickom centre Trnavy. Sú umiestnené pod povrchom vozovky a v reálnom čase zbierajú a odosielajú dáta o obsadenosti miest do centrálneho cloudového systému.

Aplikácia okrem toho ponúka aj ďalšie zaujímavé funkcie: navigáciu, ktorá pri návrate k autu uľahčí nájdenie zaparkovaného vozidla, či varovanie, pokiaľ sa vozidlo v čase parkovania pohne z parkovacieho miesta. Nezanedbateľným benefitom je i to, že ParkDots pomôže skrátiť čas potrebný na nájdenie parkovacieho miesta a obmedziť tak produkované emisie.

Stiahnite si bezplatne aplikáciu ParkDots: Android | iOS. Všetky funkcie sú k dispozícii aj v responzívnej webovej aplikácii.

Inteligentné riadenie dopravy

Emisie z dopravy sú jednou z hlavných príčin vzniku smogu. Ich nepriaznivý dopad na kvalitu ovzdušia sa dá riešiť kombináciou rôznych opatrení. Jedným z nich sú inteligentné dopravné systémy, ktoré pomáhajú odľahčiť danú lokalitu od intenzívnej automobilovej dopravy a zároveň tak sprístupňujú priestor pre chodcov a cyklistov.

Pripravili sme štúdiu inteligentného riadenia dopravy, s ktorou sa uchádzame o dotáciu na moderné technológie. V prípade, že pre nedostatok zdrojov vo výzve neuspejeme, budeme projekt realizovať z prostriedkov mestského rozpočtu.

Našimi cieľmi sú:

 • zvýšenie prepravných výkonov a bezpečnosti dopravy
 • menšie kolóny na cestách s nižším ekologickým zaťažením životného prostredia
 • zavedenie bezkontaktného systému pre chodcov a cyklistov
 • inteligentné riadenie dynamickej dopravy v meste pomocou vzájomne prepojených inteligentných križovatiek

Na križovatkách pribudnú tzv. IoT prvky, teda magnetodetektory, ktoré zabezpečia presnú identifikáciu prechádzajúcich vozidiel. Na základe toho sa križovatky budú rozhodovať podľa momentálnej situácie a budú vedieť prispôsobovať signálne plány.

Chodci a cyklisti už nebudú musieť stláčať tlačidlo preferencie na priechodoch pre chodcov cez križovatky. Bezdotykové senzory zredukujú počet kontaktných bodov na riešených križovatkách na 0. (V súčasnosti sme na zhruba 10 000 dotykov denne.)

Monitorovacie a prehľadové dopravné kamery budú v reálnom čase zo získaného obrazu vyhodnocovať trajektórie vozidiel, cyklistov a chodcov v ôsmich kategóriách, zároveň budú vedieť aj čítať EČV.

Detektory dopravy umožnia sčítať a kategorizovať vozidlá na vybraných vstupoch do mesta.

Dopravné informačné tabule pri vstupoch do mesta vodičom sprostredkujú informácie o dojazdových časoch do jednotlivých destinácií mesta, o možných nebezpečenstvách na trase, o prípadných nehodách či obchádzkových trasách pri kolónach.

Zámerom je aj nová integračno-analytická softvérová platforma (web a mobilná aplikácia), ktorá všetky tieto dáta a informácie zjednotí a sprístupní formou analýz, predikcií a smart scenárov.